Juridisk informasjon

Personvernretningslinjer og -erklæring

for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere

1          Gyldighetsområde

1.1       Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere brukere av Geberits internettjenester, særlig Geberit-nettsiden(e) ("nettside") – samt kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere om hvordan Geberit-selskaper i EU, Sveits og Norge behandler personopplysninger. Dette tatt i betraktning kan det hende at ikke alle deler av denne informasjonen gjelder for deg.

1.2       Med personopplysninger menes, i forbindelse med denne personvernerklæringen, alle opplysninger som er relatert til eller kan relateres til deg, som navn, adresse eller epostadresse.

2          Ansvarlig

2.1       Operatøren og derfor den behandlingsansvarlige – for Geberit-nettsiden du har besøkt, er Geberit-selskapet opplistet i angivelsen på den relevante nettsiden.

2.2       For øvrig er den behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine sales.no@geberit.com

3          Personvernombud

            Du når personvernombudet vårt under dataprotection@geberit.com eller under postadressen våre med tillegget “Personvernombudet”.

4          Automatisert innsamling og behandling av opplysninger på Geberit-nettsider

4.1       Som på enhver annen nettside samler serveren vår automatisk og midlertidig inn informasjon som overføres via nettleseren, i serverloggfilene hvis dette ikke er deaktivert av deg. Hvis du vil se nettsiden vår, samler vi inn de følgende opplysningene som er teknisk nødvendige for oss for å kunne vise deg nettsiden vår og sikre stabilitet og sikkerhet:

IP-adressen til datamaskinen forespørselen kommer fra

filforespørselen til klienten

http-svarkode

Internett-siden du besøker oss fra (Referrer URL)

klokkeslett for serverforespørselen

nettlesertype og -versjon

operativsystemet som brukes på datamaskinen forespørselen kommer fra

4.2       Det finner ikke sted noen personrelatert analyse av disse opplysningene fra serverloggfilen. Hvis den nevnte informasjonen inneholder personopplysninger (spesielt IP-adressen), skjer innsamlingen på det juridiske grunnlaget art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interessen vår i den forbindelse er å sikre at nettsidene våre fungerer som den skal. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt under punkt 2. Innhenting av de tidligere nevnte opplysninger er påkrevd for formål knyttet til å levere funksjonene til nettsiden vår.

4.3       Våre nettsider bruker teknologiene og verktøyene som er beskrevet nedenfor. Hvis du ikke ønsker at de skal brukes, beskriver vi ulike muligheter og innstillinger for å forhindre bruken av det respektive verktøyet.

4.4       Google Analytics

4.4.1     Våre nettsider bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; heretter omtalt som «Google»). Bruken omfatter driftsmodusen «Universal Analytics». Den gjør det mulig å tilordne opplysninger, økter og samhandlinger på flere enheter til en pseudonym bruker-ID og på den måten analysere aktivitetene til en bruker på flere enheter. Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden.

4.4.2     Informasjonen fra informasjonskapselen vedrørende din bruk av vår(e) nettside(r) overføres som regel til en server som tilhører Google, i USA og lagres der. Fordi aktivering av IP-anonymisering er aktivert på våre nettsider, blir IP-adressen din imidlertid forkortet av Google innenfor EUs medlemsland eller i andre land som er med i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun unntaksvis vil hele IP-adressen bli sendt til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. IP-adressen for nettleseren din, som innhentes av Google Analytics, kobles ikke sammen med andre opplysninger fra Google. Google vil bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden, utarbeide rapporter om nettsideaktivitet og til å tilby andre tjenester for operatøren av nettsiden relatert til bruken av nettsiden og Internettbruk.

4.4.3     Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å foreta tilsvarende innstillinger i nettleseren. Vi gjør oppmerksom på at nettsiden da eventuelt ikke vil fungere som tiltenkt. Du kan også hindre at opplysningene som er innhentet av informasjonskapselen, vedrørende din bruk av nettsiden (inkl. IP-adressen din) registreres av Google samt at Google bearbeider disse opplysningene, ved å laste ned og installere et nettlesertillegg (under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-Out-informasjonskapsler forhindrer fremtidig registrering av opplysningene dine ved besøk på den relevante nettsiden. For å hindre at Universal Analytics registrerer på ulike enheter, må du gjennomføre Opt-Out på alle systemene du bruker.

4.4.4     Bruken av Google Analytics skjer på grunnlag av en berettiget interesse for behovsrettet utforming, statistisk analyse samt effektiv reklame på nettsidene våre. Det juridiske grunnlaget er art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

4.5       Google AdWords

4.5.1     Vi bruker tilbudet fra Google AdWords (inkl. Google AdWords Remarketing), til å gjøre oppmerksom på de fordelaktige tilbudene våre på eksterne nettsider ved hjelp av reklamemidler (såkalte Google AdWords). Vi kan registrere hvor vellykkede de enkelte reklametiltakene er i forhold til opplysningene fra reklamekampanjene. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg, å utforme nettsiden vår på en måte som er mer interessant for deg, og å oppnå en rimelig beregning av reklamekostnader.

4.5.2     Disse reklamemidlene leveres av Google via såkalte “Ad Server“. Til dette bruker vi Ad-Server-informasjonskapsler som kan brukes til å måle bestemte parametere for måling av suksess, som visning av reklamene eller klikk fra brukerne. Hvis du kom til nettsiden vår via en Google-reklame, lagrer Google AdWords en informasjonskapsel på PC-en din. Disse informasjonskapslene blir som regel ugyldige etter 90 dager og skal ikke brukes til å identifisere deg personlig. For denne informasjonskapselene lagres som regel den unike informasjonskapsel-ID-en, antall reklamevisninger per plassering (frekvens), siste visning (relevant for Post-View-konvertering) samt Opt-Out-informasjon (markering av at brukeren ikke vil kontaktes mer).

4.5.3     Disse informasjonskapslene gir Google mulighet til å gjenkjenne nettleseren din. Hvis en bruker besøker bestemte sider på nettstedet til en AdWords-kunde og informasjonskapselen som er lagret på datamaskinen til vedkommende, ikke er utløpt, kan Google og kunden registrere at brukeren har klikket på reklamen og ble ført videre til denne siden. Hver AdWords-kunde får tilordnet en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke følges via nettsiden til AdWords-kunder. Vi hverken samler inn eller behandler noen personopplysninger selv i de nevnte reklametiltakene. Google gjør utelukkende statistiske analyser tilgjengelige for oss. Ved hjelp av disse analysene kan vi se hvilke av reklametiltakene som brukes, som er spesielt effektive. Vi mottar ikke ytterligere informasjon fra bruken av reklamemidlene. Vi kan fremfor alt ikke identifisere brukerne ved hjelp av denne informasjonen.

4.6                   DoubleClick by Google

4.6.1     Våre nettsider bruker også verktøyet DoubleClick by Google. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å vise relevante reklamer for brukeren, å forbedre rapportene om kampanjeresultatet eller – ved aktivering av funksjonen Frequency Capping – å forhindre at en bruker ser de samme reklamene flere ganger. Ved hjelp av en informasjonskapsel registrerer Google hvilke reklamer som vises i hvilken nettleser, og kan på den måten forhindre at den vises flere ganger. I tillegg kan DoubleClick ved hjelp av informasjonskapsel-ID-er registrere såkalte konverteringer som er knyttet til reklameforespørsler. Det er for eksempel tilfelle hvis en bruker ser en DoubleClick-reklame og sendere åpner nettsiden til den som eier reklamen, med den samme nettleseren og kjøper noe der. I følge Google inneholder ikke DoubleClick-informasjonskapsler noen personopplysninger.

4.6.2     På grunnlag av verktøyene Google AdWords og DoubleClick by Google oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med serveren til Google. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av Google ved hjelp av dette verktøyet og informerer det derfor i samsvar med informasjonen vi har: Ved hjelp av integreringen av DoubleClick mottar Google informasjon om at du har åpnet den respektive delen av nettstedet vårt eller har klikket på en reklame fra oss. Hvis du er registrert på en tjeneste fra Google, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv hvis du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at Google får kjennskap til IP-adressen din og lagrer den.

4.6.3     Du finner ytterligere informasjon om DoubleClick by Google under https://www.doubleclickbygoogle.com/ samt om personvern hos Google generelt: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no.

4.7                   Du kan forhindre deltakelse på Google AdWords og DoubleClick på ulike måter:

4.7.1     Ved hjelp av en innstilling på nettleseren, særlig forhindring av informasjonskapsler fra tredjeparter fører til at du ikke mottar reklamer fra tredjepartsleverandører.

4.7.2     Ved hjelp av deaktivering av informasjonskapsler for konverteringssporing ved at du stiller inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenet “ https://adwords.google.com/home/“ blokkeres, https://adssettings.google.com, der denne innstillingen slettes hvis du sletter informasjonskapslene deres.

4.7.3     Ved hjelp av deaktivering av interesserelaterte reklamer fra leverandørene som er en del av selvreguleringskampanjen “About Ads“, via koblingen http://www.aboutads.info/choices, der denne innstillingen slettes hvis du sletter informasjonskapslene deres.

4.7.4     Ved hjelp av permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under koblingen http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene i dette tilbudet som tiltenkt.

4.8                   Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interessen vår i bruken av DoubleClick by Google er for det første interesserelatert visning av reklame og for det andre generelle markedsforskningsformål. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er oppgitt ovenfor.

4.9                   AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1     Våre nettsider bruker også verktøyene AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek:

4.9.2     Disse verktøyene bruker informasjonskapsler for å vise relevante reklamer for brukeren, å forbedre rapportene om kampanjeresultatet eller å forhindre at en bruker ser de samme reklamene flere ganger. Ved hjelp av en informasjonskapsel registrerer verktøyene hvilke reklamer som vises i hvilken nettleser, og kan på den måten forhindre at den vises flere ganger ved å aktivere funksjonen Frequency Capping. I følge tredjepartsleverandørene inneholder ikke informasjonskapslene til verktøyet noen personopplysninger.

4.9.3     På grunnlag av verktøyet som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med serveren til den respektive tredjepartsleverandøren. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn ved hjelp av disse verktøyene og informerer det derfor i samsvar med informasjonen vi har: Ved hjelp av integreringen mottar tredjepartsleverandørene informasjon om at du har åpnet den respektive delen av nettstedet vårt eller har klikket på en reklame fra oss.

4.9.4     Vi bruker disse verktøyene på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR for å vise deg reklame som er relevant for interessene dine, samt generelt for formål knyttet til markedsforskning. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er oppgitt ovenfor.

4.9.5     Du finner mer informasjon om verktøyene som er nevnt under dette verktøyet, under https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10                 Du kan forhindre deltakelse på tjenestene AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek på ulike måter:

4.10.1   Ved hjelp av en innstilling på nettleserens programvare, særlig forhindring av informasjonskapsler fra tredjeparter fører til at du ikke mottar reklamer fra tredjepartsleverandører.

4.10.2   Ved å deaktivere informasjonskapslene for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenene www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com blokkeres.

4.10.3   Ved hjelp av deaktivering av interesserelaterte reklamer fra leverandørene som er en del av selvreguleringskampanjen “About Ads“, via koblingen http://www.aboutads.info/choices, der denne innstillingen slettes hvis du sletter informasjonskapslene deres.

4.10.4   Ved hjelp av permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under koblingen http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden.

4.11                 Facebook Custom Audiences

4.11.1   I tillegg bruker våre nettsider Remarketing-funksjonen “Custom Audiences” fra Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ved hjelp av det kan våre nettsider vise brukere interesserelaterte reklamer (“Facebook-reklamer”) i forbindelse med besøk på det sosiale nettverket Facebook eller andre nettsider som også bruker metoden. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre nettsidene våre mer interessant for deg.

4.11.2   På grunnlag av markedsføringsverktøyet som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med serveren til Facebook. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av Facebook ved hjelp av dette verktøyet og informerer det derfor i samsvar med informasjonen vi har: Ved hjelp av integreringen av Facebook Custom Audiences mottar Facebook informasjon om at du har åpnet den respektive nettsiden vår eller har klikket på en reklame fra oss. Hvis du er registrert på en tjeneste fra Facebook, kan Facebook tilordne besøket til kontoen din. Selv hvis du ikke er registrert hos Facebook eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at Facebook får kjennskap til IP-adressen din og andre identifikatorer og lagrer den.

4.11.3   Funksjonen “Facebook Custom Audiences“ kan deaktiveres ved hjelp av en tilsvarende innstilling på nettleseren eller for påloggede brukere under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4   Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interessen vår i bruken av dette verktøyet er å gi mulighet for å sende ut interesserelatert reklame. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er nevnt ovenfor.

4.11.5 Du finner mer informasjon om Facebooks behandling av personopplysninger under https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12                 Informasjonskapsler

4.12.1   Våre nettsider bruker andre informasjonskapsler i tillegg til dem som er nevnt i punkt 4.4 til 4.11. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i bufferlageret til nettleseren din. Informasjonskapslene som er nevnt nedenfor, brukes av oss bare for å sikre gjennomføring eller levering av tjenesten du bruker, i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interessen vår i databehandlingen er å optimalisere innstillingene til nettsiden for enheten du bruker, og å tilpasse brukergrensesnittet. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor. Følgende typer informasjonskapsler, med omfang og funksjonsmåte som forklares nedenfor, brukes på våre nettsider:

–          midlertidige informasjonskapsler (se 4.12.2)

–          vedvarende informasjonskapsler (se 4.12.3).

4.12.2   Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisert når du lukker nettleseren. Disse omfatter spesielt øktinformasjonskapslene. Disse lagrer en såkalt økt-ID som kan brukes til å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren din på samme økt. Slik kan datamaskinen din gjenkjennes hvis du kommer tilbake til nettsiden vår. Øktinformasjonskapslene slettes når du logger av eller lukker nettleseren.

4.12.3   Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisert etter en forhåndsbestemt varighet, som kan variere fra informasjonskapsel til informasjonskapsel. Du kan slette informasjonskapslene når som helst i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

4.12.4   Du kan konfigurere nettleserinnstillingen din etter ønskene dine og f.eks. avvise informasjonskapsler fra tredjeparter eller alle informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du da eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden vår.

5          Innsamling og behandling av frivillig oppgitte opplysninger

5.1.      Vi samler inn og behandler personopplysninger som har blitt delt med oss frivillig i forbindelse med interaksjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere (for eksempel vis epost, telefon eller våre nettsider).

            Vi behandler opplysningene for følgende formål:

5.1.1 Vi trenger personopplysningene dine (f.eks. navn, fornavn, epostadresse, adresse, fødselsdato, telefonnummer, stillingstittel og kontoinformasjon) for å opprettholde kontraktsforhold, for å behandle forespørsler, ordre og oppdrag eller for å imøtekomme krav til prekontraktuelle tiltak. Formålene med databehandlingen er basert på den tilsiktede forretningsvirksomheten. Vi samler inn disse opplysningene for å tilby deg de respektive tjenestene våre eller gjennomføre kontraktsforholdet med deg. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

5.1.2     Vi bruker i tillegg opplysningene dine til reklameformål, eller kundeundersøkelser, for å gi deg informasjon om produkter, tjenester eller arrangementer, særlig i posten eller i form av nyhetsbrev via epost eller ved å ta kontakt på andre måter, f.eks. via SMS eller telefon. Det juridiske grunnlaget for dette er de berettigede interessene våre i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR i reklametiltak som er relevante for deg. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor. Du kan motsette deg bruken av opplysningene dine for reklameformål når som helst. Du finner informasjon om retten til motsettelse under punkt 7 i denne personvernerklæringen.

5.1.3     I den grad vi er forpliktet til å innhente samtykket ditt på forhånd for de nevnte reklametiltakene i henhold til lovene i enkeltland, vil vi selvsagt gjøre det. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er da samtykket ditt (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst. For å gjøre det kan du henvende deg til oss ved hjelp av kontaktmulighetene som er nevnt ovenfor, eller følge de respektive instruksjonene i reklamemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykket påvirker ikke rettmessigheten til behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket.

6          Viderelevering av opplysningene dine til tredjeparter

Viderelevering av personopplysningene dine uten uttrykkelig samtykke fra deg på forhånd skjer bare i de følgende tilfellene:

6.1       Av hensyn til rettsforfølgelse

Hvis det er nødvendig for å oppklare lovstridig bruk av tjenestene våre eller for rettsforfølgelse, videreleveres personopplysninger til etterforskningsmyndighetene samt eventuelt til fornærmede tredjeparter. Dette skjer imidlertid bare hvis det er konkrete holdepunkter for lovstridig atferd eller misbruk. Viderelevering kan også finne sted hvis det er nødvendig for å implementere bruksvilkår eller andre avtaler. Lovgivningen forplikter oss også til å dele informasjon ved forespørsel fra bestemte offentlige instanser. Dette er etterforskningsmyndigheter, myndigheter som håndterer regelbrudd som straffes med bøter, og skattemyndigheter.

Viderelevering av disse opplysningene skjer på grunnlag av får berettigede interesse i å bekjempe misbruk, straffeforfølge lovbrudd og å sikre, gjøre gjeldende og implementere krav, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er oppgitt ovenfor.

6. 2      Databehandler

For å levere tjenestene er vi avhengig av kontraktsbundne eksterne bedrifter og eksterne tjenesteleverandører (“Databehandlere”). I slike tilfeller videreleveres personopplysninger til disse databehandlerne for å gi mulighet til videre bearbeiding. Personopplysninger overføres også til andre selskaper i Geberit-gruppen. Disse databehandlerne velges nøye av oss og kontrolleres regelmessig. databehandlerne kan bare bruke opplysningene til formålene som er angitt av oss, og er i tillegg kontraktsmessig forpliktet av oss til utelukkende å behandle opplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen samt de relevante personvernlovene.

Vi bruker følgende databehandlere:

6.2.1     Andre Geberit-selskaper for sentral kundeadministrasjon og gjennomføring av oppdrag.

6.2.2     Andre Geberit-selskaper for å levere sentrale IT-tjenester for andre konsernselskaper.

6.2.3     Leverandører av logistikktjenester for å sende deg produkter, markedsføringsdokumenter eller andre gjenstander som du har bestilt fra oss.

6.2.4     Leverandører av betalingstjenester for å gjennomføre eventuelle betalinger fra deg til oss eller omvendt.

6.2.5     Tjenesteleverandører for monteringsarbeider eller kundeservice.

6.2.6 Tjenesteleverandører for forsendelse av nyhetsbrev eller gjennomføring av kundespørreundersøkelser.

6.2.7     IT-tjenesteleverandører for å tilby program- og maskinvare samt for gjennomføring av vedlikeholdsarbeid.

Viderelevering av opplysninger til databehandlere skjer på grunnlag av art. 28 avsn. 1 DSGVO, alternativt på grunnlag av vår berettigede interesse i de økonomiske og tekniske fordelene knyttet til bruken av spesialiserte databehandlere og på vilkår av at din rett til og interesse i å beskytte personopplysningene dine ikke er overveiende, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er oppgitt ovenfor.

7          Dine rettigheter

7.1       Når det gjelder personopplysningene dine som behandles av oss, har du rettighetene som er beskrevet nedenfor. For å implementere rettighetene dine, kan du sende skriftlig forespørsel til oss via kontaktmulighetene som er nevnt ovenfor, eller sende en epost til følgende adresse: dataprotection@geberit.com.

7.2       Den registrertes rett til innsyn

Du har rett til innsyn fra oss ved forespørsel om personopplysningene som gjelder deg og som vi behandler, innenfor omfanget av art. 15 GDPR.

7.3       Rett til korrigering retting eller sletting

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger som gjelder deg, under forutsetningene som er beskrevet i art. 17 GDPR. Disse forutsetningene omfatter spesielt en rett til sletting hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de er samlet inn for, eller er bearbeidet på annen måte. Utøvelse av denne retten er begrenset i henhold til art. 17 avsn. 3 GDPR spesielt hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å implementere juridiske krav.

7.4       Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen i henhold til art. 18 GDPR. Denne retten gjelder spesielt hvis riktigheten av personopplysningene er omstridt mellom deg og oss så lenge det tar å kontrollere riktigheten samt hvis du krever begrenset behandling i stedet for sletting når du har rett til sletting, videre hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene vi brukte dem til, men du likevel trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav, samt når utøvelsen av en motsettelse fortsatt er omstridt mellom oss og deg. Hvis behandlingen av dataene dine er begrenset på denne måten, kan de bare behandles i unntakstilfeller, for eksempel hvis du har gitt samtykke til det eller det er nødvendig for å implementere juridiske krav.

7.5       Rett til å protestere mot behandling

Av grunner som er knyttet til den spesielle situasjonen din, har du på grunnlag av art. 21 GDPR rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger som gjelder deg, som er basert på art. 6 avsn. 1 lit. e eller f GDPR. Vi vil stoppe behandlingen av personopplysningene lenger med mindre vi kan påvise tvingende grunner til bearbeidingen som har forrang foran interessene, rettighetene og frihetene dine eller hvis bearbeidingen brukes til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

7.6       Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger om deg som du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format i henhold til art. 20 GDPR. Dette krever bl.a. at databehandlingen er basert på ditt samtykke, og at det utføres ved hjelp av en automatisert metode.

7.7       Rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten for personvern.

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du eller arbeidsplassen din befinner seg eller den påståtte krenkelsen fant sted, hvis du mener at behandlingen av personopplysningene om deg bryter med den gjeldende personvernlovgivningen.

8          Sletting av opplysningene dine

Generelt sletter eller anonymiserer vi personopplysningene dine så snart de ikke er nødvendige lenger for formålene vi har samlet dem inn eller brukt dem for i henhold til punktene ovenfor. Hvis opplysninger må lagres av hensyn til lovgivningen, sperres de. Disse opplysningene er da ikke tilgjengelige lenger for videre bruk. Hvis du ønsker informasjon om slettings- og lagringsfristene våre, kan du henvende deg til den ansvarlige som er nevnt under punkt 2, via kontaktinformasjonen som er oppgitt der.

9          Endringer av formål

Behandling av personopplysningene dine for andre formål enn dem som er beskrevet, skjer bare hvis en lovbestemmelse tillater dette eller du har gitt samtykke til endret formål for databehandlingen. I tilfelle viderebehandling for andre formål enn det opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, informerer vi deg om viderebehandlingen for disse andre formålene og gjør all ytterligere relevant informasjon tilgjengelig for deg.

10        Automatiserte avgjørelser i enkelttilfeller eller andre tiltak for profilering

Vi bruker ikke automatiserte behandlingsprosesser for å treffe avgjørelser – heller ikke profilering.

11        Endringer av denne personvernerklæringen

Den aktuelle versjonen av denne personvernerklæringen er alltid å finne under: https://www.ifosanitar.no/legal-notice/

 

 

Status: November 2018